omzgora1.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

Kalendarz imprez zima 2023 /2024


67 Ogólnopolski Rajd Narciarski „KARKONOSZE 2024”
w dniach 10-16.03.2024 r.
REGULAMIN RAJDU


VII Ogólnopolski Rajd Narciarski „Zemowe Wandre”Kłobuczyno
w dniach
21-25 lutego 2024 roku

KARTA ZGŁOSZENIA
67 Rajd Narciarski „Karkonosze 2024”
10-16.03.2024 r.


Uchwała nr 63/XX/2023
Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024


Znaczek ulgowy  -
57,-
Znaczek normalny –
84,-

Dla wstępujących do PTTK :                      
Obowiązuje 1 zdjęcie
Wpisowe do PTTK – dla pracujących 2
1,-
Ulgowe – 1
2

Składka U - ULGOWA
  
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  
- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
   
- kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów
   
- bezrobotni
   
- rodzice lub opiekunowie prawni  osób małoletnich , opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (do lat 18) – konieczne wypełnienie oświadczenia (zał nr 4 Zarządzenia ZG PTTK-składka rodzinna)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego