omzgora1.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

DOTACJE

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pt. “Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w regionie”, termin realizacji 26.04. 2022r do 31.12.2022 r.
Umowa Nr DS.II.614.4.26.2022.

 

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w zakresie„działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim Lubuska Odnowa Wsi” pt. “Utworzenie miejsca rekreacji, zagospodarowanie terenów zielonych odnowienie szlaku turystycznego etap.I.”, termin realizacji 31.05. 2022r do 31.12.2022r
Umowa Nr DFW.II.614.2.103.2022
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego