Władze Oddziału Zielonogórskiego

:: Zarząd Oddziału
Prezes: Henryka Strzelczyk
Skarbnik: Lech Kaźmierczak
Wiceprezes
Waldemar Osypiński
Sekretarz: Grzegprz Zmaczyński
Członek: Henryka Frankiewicz
Członek: Marek Gula
Członek: Marian Łysakowski:: Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Prezes: Mirosław Pochocki
Zastępca: Konrad Szymon Majewski
Sekretarz: Michał Popławski
Członek: Czesław Gwizdek
Członek: Marzena Słowik:: Oddziałowy Sąd Koleżeński
Prezes: Aleksander Szymlet
Zastępca: Zygmunt Stasiak
Członek:

Elżbieta Sanojca

Anna Szpręglewska

Elżbieta Szczepaniak